W naszej ofercie skierowanej do przemysłu mięsnego posiadamy mieszanki przyprawowe i preparaty funkcjonalne zapewniające wysoką jakość i powtarzalność, doskonały tradycyjny smak wyrobów w produkcji masarskiej i garmażeryjnej.




Jako dystrybutor firmy Agro-Smak na terenie Polski południowo-wschodniej proponujemy Państwu:

  • przyprawy
  • mieszanki przyprawowe smakowe
  • dodatki funkcjonalne
  • posypki dekoracyjno-smakowe



Oferujemy Państwu także pełne doradztwo technologiczne przy wdrażaniu nowych produktów. Aby zapoznać się z naszą pełną ofertą prosimy o kontakt poprzez e-mail (biuro@fhpartner.pl) lub telefonicznie (+48 14 670 23 88).